Huỳnh James

Huỳnh James

152 người yêu thích

Tiểu sử Huỳnh James

Tên thật: Huỳnh Đắc Bình

Nghệ danh: Huỳnh James

Ngày sinh: 12/09/1988

Quê quán: Bình Thuận

Quốc gia: Việt Nam

Giải thưởng:

Đang cập nhật

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back